Home

Welkom op de website van Riley Project Management

Riley Project Management specialiseert zich in het beheren, managen en begeleiden van verschillende projecten in de bouwsector.
RPM is opgericht in 2010 door Alvin Riley.

Projectmanagement, planning en control
Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

De projectmanager houdt zich sterk bezig met het organiseren, omdat alleen door het organiseren een efficiŽnte relatie tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) gevormd kan worden.

Planning en controle zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de waan van de dag de bezigheden van de projectorganisatie gaat bepalen. Een goede planning geeft doel en richting aan de verschillende activiteiten terwijl controle de voortgang bewaakt en corrigerende maatregelen mogelijk maakt.

Mensenwerk
Managen is de kunst om zaken door mensen gedaan te krijgen. Het kan ook omschreven worden als het proces om de juiste zaken gedaan te krijgen binnen een projectorganisatie. De projectmanager stuurt die organisatie aan.

Wij omschrijven projectmanagement vooral als het werken met mensen. Om op deze manier een omgeving te creŽren die een effeciŽnt, maar vooral ook effectief, gebruik van de mogelijkheden van een projectorganisatie bevordert.